Search form

Levítico 4:29

29Pa nichaajsha'ne pa lhshatech pa lhech yaquiset ti tcufayeshjop pa sasch'e, pa nanjooylha ca nisej'ôcji lhcôyish yiey ja chiyiesh'e ti chiylhônsham'in.