Search form

Levítico 4:6

6pa lhech'e ca nivayitesh lhpa lhpasche pava lhavoyey pa nisichata jayu pa napu'yama pa t'ajôjeesh yiey t'ajuyish na Lhcaanvacle, natjuyesha na sivôclôc lhayeech yiey na is'ôcji lhtôvash.