Search form

Levítico 7:2

2Pa yaquiset vatcufayjat'eshjop pa chitamenesh lhavach isjop jayu ca chinsej'ôcji lhcôyish yiey ja chiyclôn'esha'neen pava yaquisetes ti chiycufa'yesh pa chinapjunsham, vooy pava lhavoyey isjop jayu ca chinsichat'apee shi' pa lhavôjqu'e ja itôvat.