Search form

Levítico 7:4

4Pava napu' lhshanantiyôc, pa lhôtje pan yiesh shi' pan yiesh pa yitsavalhch'e t'aclô', lhech lhjunasha pan yiesh pa t'acôjlhôc, pava lhech chinclanesh'e vatjuulh pava lhshanantiyôc.