Search form

Levítico 8:25

25Pa nijooylha pa Moisês pa t'acum'e pa lhôtje, pa lhacôôs, lhacôm'a pa lhôtje yiesh pava lhavaclay, pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pava npu' lhshanantiyôc pa lhôtje, shi' lhpa lht'oycha lhfayishey.