Search form

Levítico 8:9

9Pa nijooylha ti yinem'e pa lhc'ôcle, vooy pa lhech ti yie' pa lhtaco pa clasimch'e clesanilh cojiyaj ti chiyvenchatesh ti vatcasinô'esh, jan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.*xg*