Search form

Levítico 9:6

6Pa lhechesh pa yit'esha pa Moisês: “Cavôque tayôjijanesh pa Lhcaanvacle. Asnatshelhem, pa lhech Lhcaanvacle ti tanôcliteshelh'am jayu pa uj lhapjumtseyash.”