Search form

Números 1:50

50Vooy napi levitas isjop jayu ca ayôjiesha na vatcumjayash'e na is'ôcji lhtôvash yiey na chivatpeya'esh, lhacôm'a pava chiycheneshjop shi' pava chiyetônjop na is'ôcji lhtôvash. Napi lhech lhcumjayashesh jayu ca nichaajlhach'esha'ne jayu na is'ôcji lhtôvash shi' nava chiycheneshjop.Isjop jayu shta ca nasnateshjop pava lhatsha'nuvos yiey na lhavôjqu'e na is'ôcji lhtôvash.