Search form

Números 12:1

Lhpa María shi' pa Aarón yiyôytana pa Moisês

1Lhpa María shi' pa Aarón lhech tôlhesh'e ti yiv'ojiyan pa Moisês, lhayaash pa lhech ti lhjaya'esh lhpa ve'lha ôcjeclô Etiopía lhavoque.