Search form

Números 12:5

5Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa nacheyshicham lhpa vôse' ts'ayôôysham ti tajulhesh'apee yiey pa chiyuy'een pa Tsha'nuvo'esh; pa lhech t'aplhuqu'e ti tôney pa Aarón shi' lhpa María, pa meelh papi lhech ti yi'jop