Search form

Números 13:31

31Taj ti papin tanôôycheelh pa lhech pa yicuulh ts'ivee:

—¡Am, sasjop ca sht'eclet'a japi lhech nivacle! Japi lhech ya'sheshjac'oya ti t'unvatsham'in.