Search form

Números 14:8

8Ca lhetaja pa Lhcaanvacle ti nijutjooy pa shinefenesh jayu ca shnôcjam jô lhech cotsjaat pa nanjutjooy jayu. Jô lhech cotsjaat jan yie' pa vatts'oos shi' pa acôyech nive'lheesh ca ama nan lhjunash pa yinôôt.