Search form

Números 16:14

14Vooy avaatsha tanca aschaje'lhey pa ca ve'lhaa pa cotsjaat pan yie' pa vatts'oos shi' pa acôyech ti ninvô'mesh jan lhjunash pa yinôôt, pa ni'anjuteelhyam pava vatcac'ovtes pa nilhcha pava ôtjayetacuy. ¿Lhenelhyam jayu lhacôm'a ca astojonelh jan lhjunash papi taclujuy? Am, niyit'eshelh ca jôquelh'ay.