Search form

Números 16:28

28Vooy pa Moisês pa lhetipa yit'esha:

—Navôque jac'alhtanesh jayu ca lhechtaja pa Lhcaanvacle ti tsichen ti jasnatesh lhacôm'a cavôque, ti nintôlhyi ca yisnatesh yivaatsha.