Search form

Números 18:23

23Vooy japi levitas vi'sesh ti t'acum'een jayu ja vatcumjayash'e ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa chiytsôôtjateshjop pava chisasesha'ne ti chiyisnatesh. Nôque vatyôjijat ninvôômji, tôlhesh'e jayu papi vatanavôt pa namja papi lhcles. Japi levitas amem jayu pa yitsôt'ajesh cotsjaat yiey japi Israel lhavos.