Search form

Números 19:2

2“Yivaatsha, ya Lhcaanvacle, jajutelh'am nôque vatyôjijat: Anfacleem japi Israel lhavos ca nanchaaj lhpa ve'lha vôcô yucch'e, amem pa lhayasha ti jôjjeclay nichinvoonjayan.