Search form

Números 19:6

6Ja vatcasinô t'acum'e jayu tatsha pa yeclô' shintincutayuc, pa ve'lha lhavôôvsey lhpa lhey hisopo shi' pa yuc sivôclôc lhayeech, pa nu'jam jayu lhacôm'a pa itôj pan chinapjunesham lhpa vôcô;