Search form

Números 20:13

13Nôque yinôôt yalhatôlh'e'in lhey Meriba, pan yie' papi Israel lhavos ti tônesh'in pa Lhcaanvacle pa lhech nôclitem pa lh'isiyasha'ne.