Search form

Números 20:28

28pa lhech'e ti niclanshic'oya pa Moisês lhpa t'uyjatshiyjop pa Aarón ti vatcasinô'esh ca yuyjatch'e pa Eleazar.*xl* Pa mônlhe'e yiey lhpa utiyuc ti vaf'e' pa Aarón;*xm* pa vooy pa Moisês shi' pa Eleazar pa tôlh'apee ts'ivee lhpa utiyuc ti tapecl'in.