Search form

Números 21:16

16Pa tôlh'e' pa tovôc Arnón ti yich'in ts'ivee pa yamey pa Beer. Pa lhech yie' lhpa t'itsech pan yit'eshema pa Lhcaanvacle pa Moisês: “Atc'aeelhva'ne napi achifas pa jajutelh'ay jayu pa yinôôt.”