Search form

Números 25:5

5Vooy pa Moisês pa yiyôjia papi tcaasclanchaych'e Israel lhavos:

—Ave'lhaaelh'e ts'ivee ca aclônelhsha'ne papi tô'lha pa tc'acshamsha'ne ti yichey'in ti yôclôj ja Baal-peor.