Search form

Números 3:50

50pa t'acu'mey pava mil trescientas setenta y cinco tinshanja'esh pa clesanilh clim, yiey pan lhcaclecliniyash yiey pa is'ôcji lhtôvash.