Search form

Números 4:39

39papin tôlh'e' treinta shi' papi yôj'e' cincuenta pava lhnincôpes papi lhech yijpô'yesh ti t'acum'een pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e,