Search form

Números 5:17

17Pa nanjooylha ca natcumesh'e pa yinôôt chiyvenchat yich'e' pa t'acfeey cotsjaat pa nacshenjatesh pa tiqu'in cotsjaat yi'ôcji ja is'ôcji lhtôvash.