Search form

Números 7:1

Pava vatcufayjates t'ajuya ti chiyvenchatesh pa is'ôcji lhtôvash

1Pa nalhu ti yivaclhitesh pa Moisês ti yisnatesh pa is'ôcji lhtôvash, pa yivenchatesh pa lhape', pa yu'ja lhacôm'a pava chiycheneshjop pa is'ôcji lhtôvash shi' pava t'ajuya pa itôvat'esh.