Search form

Números 7:49-53

49-53pa lhfanisheshjulh shta papin vatjutsa'esh ti tcufay.

54Vooy pa pu'janayama nalhu yicha'jey pa Gamaliel pa lhcufayjat, lhaôs pa Pedasur, lhanvacleesh pa tc'asham pa Manasês,