Search form

Números 8:3

3Pa Aarón yôfisjatemch'e pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle pa Moisês, pa yitseclôlhey pava itôtas pa yijuyjat'e pa lhqu'isjuyaj yiey pa t'ajuya ti chiyan'e'.