Search form

Números 9:22

22Pa vooy lhpa vôse' ti lhech mônlhee ti yi'apee pa is'ôcji lhtôvash ti napu' pava nalhus, ja't'ajesha ve'lha jive'cla, ja't'ajesha ve'lha yincôôp ti lhech t'ichay'e papi Israel lhavos, pa tanca ninôyin'in. Taj ti vooy ti netshaam lhpa vôse', pa lhechesh pa yich'in vitsha papi lhech.