Search form

Números 9:23

23Pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yichayan, pa vooy peelh t'ônasheshem ti yichen'in. Pa nôque lhjunash pa yajatesh ti niqu'ishameshem pa Lhcaanvacle yiey pan t'ônashesh pava yiyôjiesha ja Moisês.