Search form

1 Juan 3

1Tiyaꞌ cuenta chare chi ri Tataꞌaj Dios santienta ngojrajoꞌ roma hasta ndubꞌij ralkꞌuaꞌl chaqe, y kin qetzij wi chi roj ralkꞌuaꞌl.+ Y ri wineq ma ndikiyaꞌ ta pa cuenta chi roj ralkꞌuaꞌl, roma ma ketaman ta runoꞌoj rijaꞌ. 2Y nibꞌij chiwa rix ri tzꞌan ngixinwojoꞌ, chi wokami roj ralkꞌuaꞌl chik ri Dios, y maske kꞌajani tiqꞌalajin ri kꞌakꞌakꞌ rubꞌanik qakꞌaslen ndubꞌen ri Dios más apu chiqawech, kin qetaman chi atoq ri Jesucristo nduqaqa chik jumbꞌey, ri rubꞌanik ri qakꞌaslen ndubꞌen qa achel rukꞌaslen rijaꞌ, porque kin xtiqatzꞌet rikꞌin qawech qitz achike rijaꞌ.+ 3Y konojel ri koyobꞌen chi keriꞌ ndibꞌanatej, jumul ndikichꞌajchꞌojrisaj ri kikꞌaslen, chin ndikibꞌen chare achel rukꞌaslen ri Jesucristo, ri kin chꞌajchꞌaj wi.+

4Pero konojel ri xe mak koma, ndikiqꞌej ri ndubꞌij ri ley ruyoꞌon kan ri Dios, porque ri mak ja ri ndaqꞌej ri ndubꞌij ri ley. 5Rix iwetaman chi ri Jesucristo xuqaqa chochꞌulew chin xurelesaj ri mak qeqalen, pero rijaꞌ nixta jun rumak.+ 6Konojel ri jumul xe jun kibꞌanun rikꞌin rijaꞌ, kiyoꞌon kan ri mak, pero konojel ri xe mak koma, ma kikꞌoxoman ta achike rijaꞌ, nixta ketaman ri utzulej runoꞌoj.+ 7Rix ri kin achel rix walkꞌuaꞌl keriꞌ, nixta jun tichꞌakatin iwichin, porque ri ndikitij kiqꞌij ndikibꞌen nojel pa ruchojmil, kin chojmilej kikꞌaslen chuwech ri Dios, achel ri Jesucristo kin chojmilej rukꞌaslen. 8Pero ri jun ri xe mak roma, xa kin chin wi ri itzel,+ porque ri itzel xe jampeꞌ kꞌajani tibꞌan ri kaj y ri rochꞌulew ndajin rikꞌin mak. Y ri Rukꞌajol ri Dios xuqꞌalajrisaj riꞌ chin ndurukꞌisaꞌ ruqꞌij rusamaj ri itzel.+

9Konojel ri kikꞌuan ri kꞌaslen nduyaꞌ ri Dios, ma ndikibꞌen chi ta mak, porque ri ru-Espíritu ri Dios kꞌo pa kánima, y jariꞌ ri ndibꞌanun chake chi ma ndikibꞌen chi ta mak.+ 10Rikꞌin reꞌ nditzꞌetetej achike ri eralkꞌuaꞌl ri Dios y achike ri eralkꞌuaꞌl ri itzel: Ri ma ndukꞌuaj ta jun chojmilej kꞌaslen, y ma ngerajoꞌ ta ri ru-hermanos, ma richin ta ri Dios.

Ri mandamiento ruyoꞌon kan ri Dios, ja ri tiqajoꞌ qiꞌ chiqawech

11Porque ri tijonik ri xyoꞌox pe rubꞌixik chiwa xe jampeꞌ xitaqij pe ri Cristo jareꞌ: Tiqajoꞌ qiꞌ chiqawech.+ 12Ma tiqabꞌen achel xubꞌen ri Caín ojer. Porque rijaꞌ kin chin wi ri itzel y xukamisaj ri ruchaqꞌ. Y, ¿achike roma xukamisaj? Porque ri xerubꞌanalaꞌ ri Caín pa rukꞌaslen kin itzel wi,+ jakꞌa ri xerubꞌanalaꞌ ri ruchaqꞌ, kin pa ruchojmil wi.

13Hermanos, ma tisach ikꞌuꞌx si itzel ngixtzꞌat koma ri wineq.+ 14Roj qetaman chi xojkolotej yan chuwech ruchuqꞌaꞌ ri kamik, y wokami kꞌo chik ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta qikꞌin roma ngekajoꞌ ri hermanos. Pero ri ma ndojowan ta, kꞌajani tikolotej chuwech ruchuqꞌaꞌ ri kamik. 15Ri jun ri itzel ndutzꞌet ru-hermano,+ xa achel jun kamisanel keriꞌ.+ Y rix iwetaman chi jun kamisanel maneq ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta rikꞌin. 16Y rikꞌin ri xuyaꞌ rukꞌaslen ri Jesucristo qoma, xqetamaj achike rubꞌeyal ri qetzij ngojojowan.+ Qojojowan kꞌa roj achel ngojojowex roma ri Dios, tiqayaꞌ qakꞌaslen chikitoꞌik ri hermanos. 17Pero si kꞌo jun kꞌo ruchajin chochꞌulew, y ndutzꞌet chi ri ru-hermano maneq ok achike rikꞌin chin nduqꞌasaj rukꞌaslen, y ma ndupoqonaj ta ruwech chin ndutoꞌ, ri jun riꞌ xa maneq rajowabꞌel ri Dios pa ránima.+ 18Rix ri kin achel rix walkꞌuaꞌl keriꞌ, ma xe rikꞌin qachiꞌ tiqabꞌij chi ngeqajoꞌ ri hermanos, xa kin qetzij qojojowan rikꞌin ri utz ri ngeqabꞌanalaꞌ chikitoꞌik.+

19Y rikꞌin ri qetzij ngojojowan, qetaman chi rojkꞌo chupan ri qetzij, y riꞌ ndubꞌen chaqe chi kuqul qakꞌuꞌx chuwech. 20Pero si pa qánima ndiqanaꞌ chi roj aj mak, ri Dios más retaman ke chuwech ri qánima, y ja rijaꞌ ri etamayon nojel. 21Y nibꞌij chiwa rix ri tzꞌan ngixinwojoꞌ: Si pa qánima ma jun qamak qewan chuwech ri Dios, riꞌ ndubꞌen chaqe chi kuqul qakꞌuꞌx ngojjel apu chuwech rijaꞌ.+ 22Y ri Dios nduyaꞌ pe chaqe nojel ri achike ndiqakꞌutuj chare, porque ndiqabꞌen ri ndubꞌij ri ru-mandamientos y ndiqabꞌanalaꞌ chuqaꞌ ri ndiqaꞌ chuwech.+ 23Y ri mandamiento ruyoꞌon kan ri Dios chaqe, jareꞌ: Tiqataqij ri Jesucristo ri Rukꞌajol,+ y tiqajoꞌ qiꞌ chiqawech achel xubꞌen kan mandar chaqe. 24Y ri ndiniman ri ndubꞌij ri ru-mandamientos ri Dios, jumul xe jun rubꞌanun rikꞌin ri Dios, y ri Dios jumul xe jun rubꞌanun rikꞌin rijaꞌ.+ Y qetaman chi ri Dios jumul xe jun rubꞌanun qikꞌin roma ruyoꞌon ri Espíritu Santo chaqe.+

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index