Search form

1 Pedro 1

Ri Pedro nduteq e ruxunaqil kiwech ri hermanos

1Riyin Pedro, yin apóstol chin ri Jesucristo. Niteq e ruxunaqil iwech rix, ri rix oqotan e pa itinamit, y wokami rixkꞌo pa teq tinamit ri ekꞌo pa rochꞌulew Ponto, pa rochꞌulew Galacia, pa rochꞌulew Capadocia, pa rochꞌulew Asia+ y pa rochꞌulew Bitinia. 2Ri Tataꞌaj Dios xe jampeꞌ pa nabꞌey rubꞌanun pe ruwech pa iwiꞌ rix chi rix ruchaꞌon+ pe chin nduchꞌajchꞌojrisaj ikꞌaslen roma ri samaj ndubꞌen ri Espíritu Santo pa ikꞌaslen, chin keriꞌ ngixniman, y chin chuqaꞌ ndichꞌaj ri mak chiwij rikꞌin ri rukikꞌel+ ri Jesucristo. Kin ta xtikꞌojeꞌ santienta uxlanen pa iwánima y ri favor ri nduyaꞌ ri Dios pa iwiꞌ.

Tiqayaꞌ ruqꞌij ri Dios roma ri kolotajik nduyaꞌ chaqe

3Kin ta xtiyoꞌox ruqꞌij ri Dios, ri ru-Dios y Rutataꞌ ri Qajaw Jesucristo, ke roma ri nimalej rujoyowaxik qawech, xubꞌen chi xojalex chik jumbꞌey,+ roma ri Jesucristo xkꞌastajbꞌex pe chikikajal ri animaꞌiꞌ. Reꞌ ndubꞌen chaqe chi kuqul qakꞌuꞌx qoyobꞌen ri rusujun kan. 4Y ndubꞌen chuqaꞌ chi ndiyoꞌox ri herencia yakon apu chiwa chikaj roma ri Dios. Ri herencia riꞌ ma ndiqꞌey ta,+ kin jumul chꞌajchꞌaj y ma ndikꞌis ta ruqꞌij. 5Y roma kuqul ikꞌuꞌx rikꞌin ri Dios, rijaꞌ ngixruchajij+ rikꞌin ri nimalej ruchuqꞌaꞌ, chin keriꞌ ndiwil ri kolotajik ri runabꞌan chik chin nduqꞌalajrisaj chupan ri rukꞌisibꞌel teq qꞌij.

6Y jariꞌ ndibꞌanun chiwa chi santienta ngixkikot, maske wokami xtiqꞌasaj jalajaj teq kꞌayew+ jubꞌaꞌ teq qꞌij si keriꞌ ndirajoꞌ ri Dios. 7Ri kꞌayew xa chin ndiqꞌalajin chi qetzij kuqul ikꞌuꞌx rikꞌin ri Dios,+ y más kꞌo reqalen chi kuqul ikꞌuꞌx ke chuwech ri qꞌanapueq ri xa ndikꞌis. Ri qꞌanapueq ndikꞌatzin ndiqꞌasex pa qꞌaqꞌ+ chin ndikanej kan ri qetzij qꞌusqꞌuj qꞌanapueq. Keriꞌ kꞌa chuqaꞌ rix, ndikꞌatzin ngixqꞌax pa kꞌayew, chin keriꞌ atoq iqꞌasan chik ri kꞌayew y ndiqꞌalajin chi kuqul ikꞌuꞌx, riꞌ kin ndukꞌen wi pe chiwa chi ndiyoꞌox iqꞌij y ndinimrisex ibꞌiꞌ chupan ri qꞌij atoq nduruqꞌalajrisaj chik riꞌ ri Jesucristo.

8Rix kin ndiwojoꞌ rijaꞌ maske ma itzꞌeton ta+ ruwech, y wokami itaqin+ maske ma nditzꞌet yan ta. Y roma santienta ngixkikot, hasta ma ndiwil ta tzij chin ndibꞌij ri ndinaꞌ, xa kin ngixkikot achel ngekikot ri ekꞌo chikaj. 9Porque rikꞌin riꞌ, ndeꞌiwilaꞌ ri achike roma iyoꞌon iwánima rikꞌin ri Ajaw, y riꞌ ja ri ikolotajik.

10Ojer kan, ri profetas xkitij kiqꞌij chi xkajoꞌ ta xketamaj más pa ruwiꞌ ri kolotajik ri yoꞌon chiwa rix wokami roma ru-favor ri Dios, favor ri achoq pa ruwiꞌ xechꞌaꞌa kan jubꞌaꞌ. 11Xkitij kiqꞌij chin xkajoꞌ xketamaj achike ri Cristo y jampeꞌ ndebꞌanatej ri ndubꞌij pe ri Espíritu chin ri Cristo pa kánima, porque ri Espíritu ruqꞌalajrisan chake chi ri Jun ri nduteq pe ri Dios chukolik ri rutinamit kin xtuqꞌasaj+ wi kꞌayew, y atoq qꞌaxneq chik chupan ri kꞌayew, ngebꞌanatej nimalej teq favores ri ngekꞌutu chi nimalej ruqꞌij. 12Pero ri Dios xuqꞌalajrisaj chake ri profetas chi ri favor ndikitzijoj, ma pa ki-tiempo+ ta rejeꞌ ndiyoꞌox, xa kꞌa pa i-tiempo rix. Y ja favor riꞌ ri iwakꞌaxan pa kichiꞌ ri ngetzijon ri utzulej teq tzij chin kolotajik, rikꞌin ruchuqꞌaꞌ ri Espíritu Santo taqon pe chikaj. ¡Y hasta ri ángeles chuqaꞌ ndikajoꞌ ndiketamaj rubꞌeyal ri favor riꞌ! 13Roma kꞌa riꞌ, utz rukusaxik tibꞌanaꞌ ri inojibꞌal, y kin pa iwuxnaqil tibꞌanaꞌ nojel. Nojel iwánima tiwoyobꞌej ri favor rusujun ri Dios chin nduyaꞌ chiwa chupan ri qꞌij atoq nduruqꞌalajrisaj chik riꞌ ri Jesucristo.

Ri Dios ngojrupixabꞌaj chin ndiqakꞌuaj jun loqꞌolej kꞌaslen

14Kin tikꞌutuꞌ chi qetzij rix ralkꞌuaꞌl ri Dios. Tinimaj rutzij, ma tikꞌuaj chik ri ikꞌaslen chupan ri itzel teq rayinik+ ri xeꞌibꞌanalaꞌ ojer, atoq kꞌajani tiwetamaj ri ndirajoꞌ ri Dios chiwa. 15Pa rukꞌexel riꞌ, tikꞌuaj jun loqꞌolej+ kꞌaslen, porque ri Dios ri xoyon iwichin, kin loqꞌolej wi. 16Porque chupan ri rutzij ri Dios ri tzꞌibꞌan kan, kereꞌ ndubꞌij: Tikꞌuaj jun loqꞌolej kꞌaslen, porque riyin kin yin loqꞌolej+ wi. Keriꞌ ndubꞌij ri Dios.

17Rix ndibꞌij Qatataꞌ chare ri Dios ri ndiqꞌato tzij pa kiwiꞌ konojel wineq chin nduyaꞌ rukꞌexel+ chake achel kibꞌanun pa kikꞌaslen. Romariꞌ, ndikꞌatzin chi ndinimaj rutzij rikꞌin nojel iwánima ri janipeꞌ qꞌij ndikꞌojeꞌ ikꞌaslen chochꞌulew. 18Rix iwetaman chi ri Dios xixrelesaj pe chupan ri itzel kꞌaslen ri xikꞌen kan rikꞌin ri kikꞌaslen ri ojer teq iwatit-imamaꞌ. Y rix iwetaman chi ri rajel ri ikolotajik, ma xtoj ta rikꞌin qꞌanapueq nixta rikꞌin saqipueq ri xa ngekꞌis. 19Rix xixloqꞌ+ rikꞌin ri nimalej reqalen rukikꞌel ri Cristo ri xsuj chuwech ri Dios, achel ndisuj rukikꞌel jun alaj karneꞌl+ tzꞌaqet ruqꞌa-raqen y jabꞌel chꞌajchꞌaj. 20Ri Cristo kin bꞌiꞌin wi pe pa ruwiꞌ chi nduken pa kikꞌexel ri wineq, y riꞌ kin xe atoq kꞌajani tibꞌan ri rochꞌulew.+ Pero kꞌaja chupan re rukꞌisibꞌel teq tiempo rojkꞌo, xtaq pe chin xukꞌen pe utz chiwa. 21Rix roma itaqin ri Cristo, xe chare ri Dios iyoꞌon wi itzij, ri Dios ri xkꞌastajbꞌan e ri Cristo chikikajal ri animaꞌiꞌ y xubꞌen chare chi xkꞌojeꞌ chik nimalej ruqꞌij, y keriꞌ kin rikꞌin ri Dios ikuqubꞌan ikꞌuꞌx y iwoyobꞌen ri rusujun kan.

22Wokami roma iniman ri qetzij, rix ichꞌajchꞌojrisan ri ikꞌaslen chin ngeꞌiwojoꞌ ri hermanos rikꞌin nojel iwánima. Romariꞌ, rikꞌin chꞌajchꞌaj iwánima santienta tiwojoꞌ iwiꞌ+ chiwech. 23Rix xixalex chik jumbꞌey,+ pero ri jun alaxik riꞌ, ma achel ta ri alaxik chikiqꞌaꞌ ri ite-itataꞌ ri xa ngeken e, xa kin xixalex roma rutzij ri Dios, ri kin kꞌaslik wi y ma ndikꞌis ta. 24Romariꞌ chupan ri rutzij ri Dios tzꞌibꞌan kan ndubꞌij:

Konojel wineq xa eꞌachel ri qꞌayis.

Y ri kiqꞌij ri wineq, xa achel rukontzꞌijal qꞌayis.

Porque ri qꞌayis ndichaqiꞌj qa y ri rukontzꞌijal nditzaq e.+

25Pero ri rutzij ri Ajaw, kin chin wi jumul ndikꞌojeꞌ.+

Keriꞌ tzꞌibꞌan kan.

Y ri utzulej teq tzij riꞌ, ja ri utzulej teq tzij chin kolotajik ri tzijon kan chiwa rix.

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index