Search form

2 Corintios 5

1Porque si ri aj rochꞌulew qa-cuerpo ndikꞌis ruqꞌij, qetaman chi ri Dios runabꞌan chi apu jun aj chikaj qa-cuerpo, jun achoch ri ma ndikꞌis ta ruqꞌij y ma wineq ta ebꞌanayon richin.+ 2Romariꞌ, ri qánima ndijila,+ ndurayij chi ja yan ta paqiꞌ ndiweqeꞌ rikꞌin ri aj chikaj cuerpo riꞌ. 3Chin keriꞌ maske xtelesex e re jun aj rochꞌulew achoch reꞌ chirij ri qánima, ma xtitzꞌetetej ta chi maneq rutziaq+ roma weqel chik rikꞌin ri aj chikaj achoch riꞌ. 4Kin qetzij wi chi chupan ri aj rochꞌulew qa-cuerpo, ngojjila y tzꞌan ngojbꞌison, porque ma ndiqajoꞌ ta chi ndiken e ri qa-cuerpo y maneq rachoch xtikꞌojeꞌ ri qánima. Ri ndiqajoꞌ, ja ta ri ndiweqeꞌ ri qánima rikꞌin ri aj chikaj qachoch, chin keriꞌ ri aj rochꞌulew cuerpo ri xa ndiken wi e, ndimuqeꞌ chupan ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta.+ 5Y ja ri Dios bꞌanayon chi ndiqil ri kꞌakꞌakꞌ rachoch ri qánima riꞌ, y ja rijaꞌ yoyon pa qánima ri Espíritu Santo,+ retal chi qetzij kꞌo más nduyaꞌ chaqe.

6Y roma ri Espíritu Santo kꞌo chik pa qánima, jumul kuqul qakꞌuꞌx rikꞌin ri Ajaw chi kin nduyaꞌ wi ri kꞌakꞌakꞌ rachoch ri qánima. Y qetaman chi kꞌajani rojkꞌo rikꞌin ri Ajaw, porque kꞌa rojkꞌo chupan re aj rochꞌulew qa-cuerpo. 7Wokami, ma ndiqatzꞌet ta ri Ajaw, pero ri qakꞌaslen ukꞌuan roma rijaꞌ, roma kuqul qakꞌuꞌx rikꞌin.+ 8Roj kin jumul kuqul qakꞌuꞌx rikꞌin ri Ajaw, y más ndiqarayij+ chi man ta chik rojkꞌo chupan re aj rochꞌulew qa-cuerpo, chin ngojbꞌekꞌojeꞌ apeꞌ kꞌo rijaꞌ. 9Romariꞌ, ndiqatij qaqꞌij ndiqabꞌen ri ndurayij ri Ajaw chin ngojqaꞌ chuwech. Ndiqajoꞌ chi ngojqaꞌ chuwech atoq kꞌa kꞌo na ri qánima chupan re aj rochꞌulew qa-cuerpo, y atoq ma kꞌo ta chik chupan chuqaꞌ. 10Porque roj qonojel, kꞌo jun qꞌij ngojbꞌeqaqa chuwech ri Cristo apeꞌ nduqꞌet tzij, chin ndiyoꞌox rukꞌexel chaqe chiqajununal ri xqabꞌen+ pa qakꞌaslen chupan ri aj rochꞌulew qa-cuerpo. Y kin achel ri utz o ma utz ta xqabꞌen, keriꞌ rukꞌexel ndiyoꞌox chaqe.

Ri achike modo ri wineq ndikil uxlanen rikꞌin ri Dios

11Y roma qetaman chi ri Ajaw jun qꞌij más chiqawech apu nduqꞌet tzij pa qawiꞌ, roj qaxibꞌin qiꞌ chuwech, ndiqatij qaqꞌij ndiqabꞌij chake konojel wineq chi tikitaqij rijaꞌ. Ri Dios kin retaman wi qanoꞌoj, y ndiqarayij chi rix chuqaꞌ pa ruchojmil ta kꞌa ngixnojin chiqij. 12Atoq ndiqabꞌij reꞌ, ma tinojij chi jumbꞌey chik qatzꞌamon rubꞌixik chi kin roj utz chin ndikꞌen apu qawech.+ Ndiqabꞌij kereꞌ roma ndiqajoꞌ ndiqayaꞌ chiwa jun roma chin ndikikot iwánima qoma, chin keriꞌ ngixtiker nditzolij ruwech kitzij ri tijonelaꞌ ri ndikajoꞌ ngeqꞌalajin chi kin achel ta kikꞌuan jun utz kꞌaslen, pero ri kánima ma chꞌajchꞌaj ta. 13Porque si kꞌo ngojkitzꞌet achel ta ngojchꞌujuyaj,+ riꞌ kin chin ndiqayaꞌ ruqꞌij ri Dios, pero si ngojtzꞌetetej chi pa ruchojmil ndiqabꞌen rusamaj ri Dios, riꞌ kin chin ndukꞌen pe utz chiwa rix. 14Y keriꞌ ndiqabꞌen roma ja ri ajowabꞌel chin ri Cristo ukꞌuayon qichin, porque kin qetaman chi ri rukamik ri Cristo xutaj qamak roj qonojel, y keriꞌ roj qonojel xojken yan chuwech ri castigo ndukꞌen pe ri mak. 15Ri Cristo xken qoma roj qonojel,+ chin keriꞌ roj ri kꞌo qakꞌaslen rikꞌin rijaꞌ, ma ndiqabꞌen ta chik ri xe ndiqaꞌ chiqawech, xa kin ndiqakꞌuaj ri kꞌaslen ri ndiqaꞌ chuwech rijaꞌ ri xken y xkꞌastajbꞌex pe chikikajal ri animaꞌiꞌ chin ndukꞌen pe utz chaqe.

16Romariꞌ, ri achike ndiqanojij pa ruwiꞌ jun wineq, ma junan chi ta rikꞌin ri ndikinojij ri wineq ma kitaqin ta ri Dios, porque qetaman chi ri Cristo kin ngerajoꞌ wi konojel wineq. Y si roj atoq kꞌajani tiqataqij ri Cristo, kin xojnojin pa ruwiꞌ ri Cristo achel ndikinojij ri wineq ma kitaqin ta rijaꞌ, wokami ma keriꞌ chi ta ri ndiqanojij. 17Romariꞌ, ri xe jun rubꞌanun rikꞌin ri Ajaw Jesucristo, jun kꞌakꞌakꞌ wineq bꞌanun chare roma ri Dios. Ri ojer rukꞌaslen xkanej kan, y wokami kin kꞌakꞌakꞌ yan chik ri rukꞌaslen.+

18Y nojel ri jalatajneq pa qakꞌaslen, pataneq rikꞌin ri Dios roma rukamik ri Cristo cho cruz. Ri Dios xrelesaj ri mak jachayon qawech rikꞌin rijaꞌ,+ y xukꞌen apu qawech, y ja rijaꞌ ri xyoꞌon pa qaqꞌaꞌ chi ndiqayaꞌ rutzijol ri achike modo ri wineq ndelesex chuqaꞌ ri mak jachayon kiwech rikꞌin rijaꞌ. 19Reꞌ ndubꞌij tzij, chi atoq xken ri Cristo, ja kamik riꞌ xukusaj ri Dios chin xrelesaj ri mak jachayon qawech roj wineq rikꞌin rijaꞌ, y ma xuyaꞌ chi ta pa cuenta+ ri mak qabꞌanun chin xukꞌen apu qawech. Y pa qaqꞌaꞌ roj xuyaꞌ chi ndiqayaꞌ rutzijol ri achike xubꞌen ri Dios chin keriꞌ ndelesex chuqaꞌ ri mak jachayon kiwech ri wineq rikꞌin rijaꞌ. 20Romariꞌ, roj taqon pa rubꞌiꞌ ri Cristo chin ngojchꞌaꞌa chake konojel wineq, y atoq ngojchꞌaꞌa chake, kin achel ja ta ri Dios ri ndibꞌochiꞌin ri kánima+ chin kejel apu rikꞌin rijaꞌ, chin keriꞌ pa rubꞌiꞌ ri Cristo ndelesex e ri kimak jachayon kiwech rikꞌin ri Dios y ndikꞌan apu kiwech roma rijaꞌ. 21Nixta jun rumak xubꞌen ri Cristo, pero qoma roj ri Dios xubꞌen chare chi ja rijaꞌ xeqalen ri qamak,+ chin keriꞌ roj ri xe jun qabꞌanun rikꞌin ri Cristo, nojel ri qamak eqabꞌanaloꞌon ma ndiqeqalej chi ta chuwech.+

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index