Search form

2 Timoteo 3

Ri rubꞌeyal kikꞌaslen ri wineq chupan ri rukꞌisibꞌel teq qꞌij

1Rat Timoteo, ma tamestaj chi chupan ri rukꞌisibꞌel teq qꞌij,+ kin kꞌo kꞌayew nduqaqa. 2Porque ekꞌiy chikikajal ri wineq kin xtikiyaꞌ pa nabꞌey xe ri kꞌo utz ndukꞌen pe chake, xkejamem chirij méra, xtikinimrisaj kiꞌ y xtikiyalaꞌ qa kiqꞌij, xkeyoqꞌon, ma xkekinimaj ta kite-kitataꞌ,+ ma xkematioxin ta, y ma jun reqalen xtikibꞌen chare ri Dios. 3Ma xkeꞌojowan ta, jumul xtikꞌuxkꞌut kánima, xtikiqꞌabꞌaj tzij chikij wineq, ma xtikiqꞌet ta kiꞌ chuwech ri mak, emachꞌikilik chikibꞌanik, y nojel ri utz xa itzel xtikitzꞌet chare. 4Xtikijech kachibꞌil pa kiqꞌaꞌ wineq itzel kinoꞌoj, ma xtikinojij ta jubꞌaꞌ achike ndukꞌen pe ri ngekibꞌanalaꞌ, nim xtikinaꞌ kiꞌ chikiwech chꞌaqa chik. Más xtikikanoj ri ndiqaꞌ chikiwech chochꞌulew, pa rukꞌexel chi ndikikanoj ri Dios. 5Rejeꞌ xtikibꞌananej achel ndikibꞌen ta ri ndiqaꞌ chuwech ri Dios,+ pero ma xtikiyaꞌ ta qꞌij chare chin ndujel ri kikꞌaslen.

Ma tatzeq awiꞌ kikꞌin wineq ri ngebꞌanun keriꞌ. 6Porque chikikajal rejeꞌ ekꞌo ri ngebꞌeqaqa pa teq achoch y rikꞌin ri tijonik ndikiyaꞌ, ndikibꞌen chake ri ixoqiꞌ ri payaya ndiqasex kijolon chi ngetzaq pa kiqꞌaꞌ. Ri ixoqiꞌ riꞌ tzꞌan ralal kimak y eꞌukꞌuan roma jalajaj itzel teq rayinik, 7y jumul ndikajoꞌ ndiketamaj kꞌakꞌakꞌ teq tijonik, pero ma jumbꞌey ngetiker ndiketamaj rukꞌuꞌx ri qetzij. 8Y kin achel ri Janes y ri Jambres ojer kan xkipabꞌaꞌ kiꞌ chuwech ri Moisés, keriꞌ chuqaꞌ ri achiꞌaꞌ ri ngeꞌok pa teq achoch, ndikipabꞌaꞌ kiꞌ chuwech ri qetzij. Suqꞌurneq kinoꞌoj+ roma ri itzel ngekinojilaꞌ. Ndikibꞌananej chi kitaqin ri Dios, pero xa ma ke ta riꞌ. 9Pero ma jumul ta ngetaqix, porque nduqaqa qꞌij atoq ndeqꞌalajin pe chikiwech konojel chi ma ja ta ri utz ri ngetajin rikꞌin, achel xqꞌalajin kikꞌin ri achiꞌaꞌ ri xkipabꞌaꞌ kiꞌ chuwech ri Moisés ojer.

Ri rusamaj ri Dios ndukꞌen pe kꞌayew

10Pero rat, Timoteo, awoqan utz-utz ri tijonik ri rat nutijon rikꞌin. Awoqan rubꞌeyal ri utzulej kꞌaslen nukꞌuan. Kꞌo chuqaꞌ pa awánima ri achike roma ngitajin rikꞌin ri samaj nibꞌen, chi kin kuqul nukꞌuꞌx rikꞌin ri Dios, chi ma poyineq ta nukꞌuꞌx nibꞌen ri samaj, chi nginojowan y chi nukochꞌon nuwech chupan ri kꞌayew niqꞌasaj.+ 11Awetaman chuqaꞌ chi xitzeqlebꞌex chin xbꞌan itzel chuwa, y chi xinqꞌasaj jalajaj ruwech kꞌayew+ chupan ri oxiꞌ tinamit, ri Antioquía, ri Iconio, y ri Listra. Awetaman ri achike chi nimalej teq kꞌayew xinqꞌasaj y awetaman chuqaꞌ chi ri Ajaw kin xirukal chupan nojel riꞌ.+ 12Y qetzij wi, konojel ri xe jun kibꞌanun rikꞌin ri Cristo Jesús y ndikajoꞌ ndikikꞌuaj jun utzulej kꞌaslen chuwech ri Dios, kin ngetzeqlebꞌex chin ndibꞌan itzel chake.+ 13Pero ri wineq itzel kinoꞌoj y echꞌakatinelaꞌ, más itzel ndubꞌen qa ri kinoꞌoj. Ngekichꞌakatij ri wineq, y rejeꞌ chuqaꞌ ngechꞌakatix.

14Jakꞌa rat Timoteo, ma jun tayaꞌ kan ri utzulej tijonik ri xawetamaj y xok pa awánima, porque kin awetaman ri achoq kikꞌin xawetamaj wi+ ri tijonik riꞌ. 15Y xe jampeꞌ kꞌa rat kaꞌal, awetaman pe rubꞌeyal ri rutzij ri Dios tzꞌibꞌan kan. Ri utzulej teq tzij riꞌ kꞌo cheꞌel nduyaꞌ nojibꞌel chawa chin ndawil ri kolotajik roma kin kuqul akꞌuꞌx rikꞌin ri Cristo Jesús.+ 16Y nojel ri tzꞌibꞌan kan chupan ri rutzij ri Dios, ja ri Dios+ xkusan kichin ri erusamajelaꞌ chin xkitzꞌibꞌaj. Y utz ndikusex chin tijonik. Utz chuqaꞌ ndikusex chin ndichojmirisex ri kꞌaslen, utz chuqaꞌ ndikusex chin ndiqꞌalajrisex chare jun wineq chi tujalaꞌ rukꞌaslen. Y utz chuqaꞌ ndikusex chin ndibꞌix chare jun wineq achike modo ndukꞌuaj jun chojmilej kꞌaslen chuwech ri Dios. 17Chin keriꞌ, ri ndibꞌanun rusamaj ri Dios kin runabꞌan riꞌ chin ndubꞌen ri samaj riꞌ,+ y kin ta kꞌo nojel rikꞌin ri ndikꞌatzin chin nditiker ndubꞌen nojel ruwech utzulej samaj.

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index