Search form

Efesios 2

Ri Dios xojrukal chuwech ri kamik roma xqataqij ri Cristo

1Rubꞌanun kan, rix kamineq+ chupan ri imak y ri itzel teq achike xeꞌibꞌanalaꞌ. 2Xikꞌuaj jun itzel kꞌaslen achel kikꞌaslen ri wineq kꞌa bꞌaneq kánima chirij ri ndusuj ri rochꞌulew. Xikꞌuaj jun kꞌaslen achel xrajoꞌ ri itzel, ri ukꞌuayon kibꞌey ri itzel teq espíritu ekꞌo pa kaqiqꞌ, y ndisamej chuqaꞌ wokami pa kánima ri ma ngeniman ta chuwech ri Dios. 3Rubꞌanun kan, roj chuqaꞌ xqabꞌen achel ndikibꞌen ri wineq ri kꞌa bꞌaneq kánima chirij ri ndusuj ri rochꞌulew, y ja ri itzel teq rayinik+ chin ri qa-cuerpo y ri itzel teq achike xeqanojij ri xeqabꞌanalaꞌ, y kin qichin wi chi roj yakoy royowal ri Dios pa qawiꞌ, achel ri chꞌaqa chik ri ma ngeniman ta chuwech. 4Pero ri Dios ri kin santienta ndijoyowan, xojrajoꞌ rikꞌin ri nimalej rajowabꞌel rijaꞌ. 5Keriꞌ ndiqꞌalajin, porque atoq kꞌa roj kamineq pa mak+ xubꞌen chaqe achel xubꞌen chare ri Cristo. Xuyaꞌ chik rukꞌaslen ri Cristo y xuyaꞌ chuqaꞌ kꞌakꞌakꞌ qakꞌaslen roj ri roj kamineq pa qamak. Kin roma ri favor ruyoꞌon ri Dios pa iwiꞌ, rix kolotajneq. 6Y achel xukꞌastajbꞌaꞌ pe ri Cristo chikikajal ri animaꞌiꞌ, xojrukꞌastajbꞌaꞌ pe chuqaꞌ roj rikꞌin, y xojrutzꞌuyubꞌaꞌ chikaj rikꞌin ri Cristo Jesús. 7Keriꞌ xubꞌen rijaꞌ, porque ndirajoꞌ chi ndiqꞌalajin chupan ri tiempo más chiqawech apu, ri nimalej favor ruyoꞌon pa qawiꞌ roma utzulej runoꞌoj qikꞌin roj ri xe jun qabꞌanun rikꞌin ri Cristo Jesús. 8Porque rix, roma ri favor ruyoꞌon ri Dios pa iwiꞌ, xixkolotej roma xitaqij ri Cristo, y ma jun achike xibꞌen chin xixkolotej, porque reꞌ rusipan ri Dios chiwa. 9Y ri kolotajik rusipan ri Dios chiwa, ma jun achike xibꞌen chin ta xichꞌek, chin keriꞌ nixta jun ndunimrisaj riꞌ y xtubꞌij chi xuchꞌek ri kolotajik. 10Porque ja ri Dios bꞌanayon kꞌakꞌakꞌ chare ri qakꞌaslen roj ri xe jun qabꞌanun rikꞌin ri Cristo Jesús, chin keriꞌ ndiqabꞌanalaꞌ ri utz ri runabꞌan pe ri Dios chin ndiqabꞌen.+

Qonojel ri qataqin ri Cristo, roj okuneq xe jun rutinamit ri Dios

11Romariꞌ, tikꞌuxlaꞌaj chi ma rix ta rutinamit ri Dios rubꞌanun kan. Y ndibꞌix chiwij koma ri israelitas chi ma ibꞌanun ta circuncidar ri i-cuerpo achel ndikibꞌen rejeꞌ ri kin nim ndikinaꞌ chare roma ri circuncisión ndibꞌan chare ri ki-cuerpo, circuncisión ri xa wineq ngebꞌanun richin. 12Rubꞌanun kan chuqaꞌ, rix maneq ri Cristo pa iwánima, ma rix richin ta ri tinamit Israel, ma jun iqꞌaꞌ chare ri rusujun ri Dios chupan ri pactos erubꞌanun kikꞌin ri israelitas. Xetal rixkꞌo chochꞌulew, y maneq ri Dios pa ikꞌaslen, y ma jun iwoyobꞌen chi nduyaꞌ chiwa.+ 13Nej rixkꞌo chuwech ri Dios, pero wokami xe jun ibꞌanun rikꞌin ri Cristo Jesús y romariꞌ naqaj rixkꞌo rikꞌin ri Dios+ porque xbꞌiyin rukikꞌel ri Cristo cho cruz.

14Ja chuqaꞌ rijaꞌ xbꞌanun chi xkꞌojeꞌ uxlanen chiqakajal roj israelitas iwikꞌin rix ma israelitas ta, y xe jun tinamit xubꞌen chaqe porque rikꞌin ri rukamik cho cruz xrelesaj e chiqakajal ri oyowal ri jachayon qawech. 15Xubꞌen chuqaꞌ chi maneq chik kuchuqꞌaꞌ pa qawiꞌ roj israelitas ri mandamientos y ri jalajaj teq achike ndubꞌij chupan ri ley ri xyoꞌox chare ri Moisés chi tiqabꞌanaꞌ. Xubꞌen jun kꞌakꞌakꞌ tinamit chaqe roj chi israelitas y ma israelitas ta ri xe jun qabꞌanun rikꞌin, y xuyaꞌ uxlanen chiqakajal. 16Y roma ri rukamik ri Cristo cho cruz, xubꞌen chake ri kaꞌiꞌ tinamit chi xeꞌok jun tinamit y xkꞌojeꞌ uxlanen chikikajal rikꞌin ri Dios, y keriꞌ ri Dios xukꞌis ri oyowal kꞌo chikikajal.

17Y atoq xuqaqa ri Cristo chochꞌulew, xuruyaꞌ rutzijol ri utzulej teq tzij chin kolotajik ri nduyaꞌ uxlanen chaqe roj qonojel, chiwa rix ri nej kꞌo ri iwánima chuwech ri Dios rubꞌanun kan, y chake chuqaꞌ ri israelitas ri naqaj kꞌo ri kánima.+ 18Y roma rukamik ri Cristo cho cruz, kꞌo cheꞌel ngojjel apu chuwech ri Qatataꞌ Dios chi israelitas y ma israelitas ta,+ y xe jun mismo Espíritu Santo ukꞌuayon qichin roj qonojel chin ngojjel apu chuwech.+ 19Romariꞌ, rix ma rix chi ta aj jukꞌan tinamit, nixta rix wineq ri ma etaman ta iwech, wokami rix richin chik ri loqꞌolej rutinamit ri Dios, y roj qonojel roj okuneq qachaqꞌ-qanimal qiꞌ, y roj ralkꞌuaꞌl ri Dios. 20Y rix kin rix achel jun jay pabꞌan pariꞌ jun jabꞌel ruxeꞌ, y ri ruxeꞌ ri jay riꞌ, ja ri tijonik kiyoꞌon kan ri apóstoles y ri profetas. Y ja ri Cristo Jesús okuneq ruchuqꞌaꞌ ruxeꞌ ri jay riꞌ, kin achel jun abꞌej ri nduyaꞌ ruchuqꞌaꞌ ruxeꞌ jun jay. 21Ja ri Cristo ndibꞌanun chi nojel rukꞌuan riꞌ chiqakajal, chin ngojkꞌiy pa qakꞌaslen, y keriꞌ roj ri xe jun qabꞌanun rikꞌin ri Ajaw, ngojbꞌeꞌok jun loqꞌolej rachoch.+ 22Y keriꞌ chuqaꞌ rix roma itaqin ri Jesucristo, ngixkꞌiy pa ikꞌaslen chiraqen ri Dios chin ngixok rachoch,+ roma ri Espíritu Santo ri kꞌo pa iwánima.

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index