Search form

Judas 1

Ri Judas nduteq ruxunaqil kiwech ri hermanos

1Riyin Judas, rusamajel ri Jesucristo y qachaqꞌ-qanimal qiꞌ rikꞌin ri Santiago, niteq e ruxunaqil iwech rix ri rix oyon roma ri Tataꞌaj Dios ri kin ngixrajoꞌ, y rix chajin+ chuqaꞌ chin ngixjach chare ri Jesucristo atoq nduqaqa chik. 2Ri Dios kin ta más xtujoyowaj iwech, kin ta xtuyaꞌ más uxlanen pa iwánima, y kin ta más xkixrajoꞌ.

Jujun ri maneq Dios pa kiwech eꞌokuneq chikikajal rutinamit ri Dios

3Rix ri tzꞌan ngixinwojoꞌ, riyin kin nutijon nuqꞌij chi nutzꞌibꞌan e jun wuj chiwa pa ruwiꞌ ri kolotajik yoꞌon chaqe. Pero xinnaꞌ pa wánima nitzꞌibꞌaj e re wuj reꞌ chiwa, chin ngixinpixabꞌaj chi tipabꞌaꞌ iwiꞌ chikiwech ri ndikajoꞌ ndikijel qa rubꞌeyal ri tijonik ri xe jumbꞌey y chin jumul ruyoꞌon kan ri Dios chaqe roj ri loqꞌolej rutinamit. 4Porque chilaqꞌel xeꞌok chiꞌikajal wineq ri maneq Dios pa kiwech ri tzꞌibꞌan chi kan pa kiwiꞌ chi ndiyoꞌox castigo chake. Ri wineq riꞌ ndikikusaj ru-favor ri qa-Dios chin ndikikꞌuaj jun kꞌaslen ri nduyaꞌ kꞌixbꞌel palej, y ndikibꞌij chi ri Jesucristo ma ja ta rijaꞌ ri Ajaw+ pa ruwiꞌ nojel.

Ri Dios nduyaꞌ castigo chake ri ma ngeniman ta

5Niwojoꞌ nikꞌuxlaꞌaj chiwa jujun teq achike ri iwetaman chik, chi atoq ri Ajaw Dios erelesan chi pe ri israelitas pa rochꞌulew Egipto, ri ma xetaqin ta,+ xukꞌis kiqꞌij. 6Keriꞌ chuqaꞌ niwojoꞌ nikꞌuxlaꞌaj chiwa ri xbꞌanatej kikꞌin ri ángeles ri xkiyaꞌ kan ri uchuqꞌaꞌ yoꞌon pa kiqꞌaꞌ y xkiyaꞌ kan chuqaꞌ ri lugar apeꞌ eruyoꞌon ri Dios chikaj. Ri Dios erutzꞌapin pa jun qꞌarachꞌaraj+ lugar, apeꞌ maneq cheꞌel chi ngeꞌel kꞌa terilaꞌ na ri qꞌij atoq ndiqꞌat tzij pa kiwiꞌ. 7Y achel xyoꞌox castigo chake rejeꞌ, keriꞌ chuqaꞌ xyoꞌox castigo chake ri aj Sodoma y ri aj Gomorra,+ y ri chꞌaqa chik tinamit ri ekꞌo chikinaqaj. Ri wineq riꞌ xa achoq na ikꞌin xkikꞌamalaꞌ qa kiꞌ chin xkibꞌen mak, y xbꞌa kánima chirij y xekibꞌanalaꞌ xa apux y seqꞌ teq mak rikꞌin ri ki-cuerpo.+ Romariꞌ, ri Dios xeruyaꞌ pa qꞌaxomal chupan ri qꞌaqꞌ ri ma jubꞌaꞌ xtichup, chin xeꞌok ejemplo chi ma tiqabꞌen keriꞌ.

8Y maske ri wineq ri xeꞌok chiꞌikajal ketaman ri xubꞌen ri Dios chake ri ma xkinimaj ta tzij, xa kꞌa koqan na chuqaꞌ itzel kꞌaslen. Rejeꞌ ndikibꞌij chi roma ri ndiqꞌalajrisex chikiwech pa kachikꞌ, kꞌo cheꞌel ndikijech kiꞌ pa ruqꞌaꞌ ri mak ri ndurayij ri ki-cuerpo. Ma ndikajoꞌ ta ndikinimaj ri Ajaw, y ndikibꞌilaꞌ itzel teq tzij chikij ri kꞌo uchuqꞌaꞌ pa kiqꞌaꞌ+ chikaj. 9Pero nixta ri arcángel Miguel+ atoq ndikichuquchaꞌ kiꞌ chi tzij rikꞌin ri itzel pa ruwiꞌ ru-cuerpo+ ri Moisés, ma jun mal+ tzij xubꞌij chirij ri itzel, xaxe xubꞌij chare: Ja ri Ajaw pa awiꞌ.+ 10Jakꞌa ri wineq ri eꞌokuneq chiꞌikajal, ndikibꞌilaꞌ itzel teq tzij chirij nojel achike ri ma ketaman ta rubꞌeyal.+ Pero ri itzel teq achike ri ndurayij ri ki-cuerpo, ri kin etaman wi rubꞌanik, ndikikichilaꞌ kiꞌ chupan. Eꞌachel teq awej, ri xetal ngetajiyaj. Ma ndikinojij ta si utz o ma utz ta ndukꞌen pe chake ri itzel teq achike ngekibꞌanalaꞌ, y jariꞌ ri ndikꞌiso kiqꞌij.

11¡Juyo kiwech rejeꞌ! Porque koqan rukꞌuaxik ri kꞌaslen xukꞌuaj ri Caín,+ y roma ngejamem chirij méra, xeqaqa chupan ri mak xubꞌen ri Balaam,+ y ndikꞌis kiqꞌij achel xkꞌis ruqꞌij ri Coré,+ roma xeyakatej chirij ri Dios. 12Y atoq rix ndimal iwiꞌ chin ndibꞌen ri waꞌin ri achoq chupan ndikꞌut chi kin ndiwojoꞌ iwiꞌ chiwech, ngebꞌeqaqa chuqaꞌ rejeꞌ y xa kꞌixbꞌel palej ndikibꞌanalaꞌ. Ma jun kikꞌix ngewayilaꞌ chiꞌikajal, y ma jubꞌaꞌ ndubꞌij kánima chi xa ma ja ta ri ngetajin rikꞌin. Xa eꞌachel itzel teq yuqꞌunelaꞌ ri ma ngekibꞌen ta cuenta ri karneꞌl, xaxe ndikikanoj ri utz ndukꞌen pe chake rejeꞌ. Ma jun utz ndikikꞌen pe chiwa, xa eꞌachel ri nubes ri maneq jabꞌ kikꞌuan, nubes ri eꞌukꞌuan roma ruchuqꞌaꞌ ri kaqiqꞌ. Eꞌachel chuqaꞌ cheꞌ ri nixta jun chꞌuti kiwech ndikiyaꞌ maske ruqꞌijul chik, cheꞌ ri ma xe ta ekamineq, xa ekꞌuqun chi e chuqaꞌ. 13Xa eꞌachel bꞌoloj teq yaꞌ pa mar,+ ri nixta jun ndiqꞌato kichin, y ri kꞌixbꞌel teq achike ngekibꞌanalaꞌ kin achel ri bꞌoloj teq yaꞌ ndiwaqa ruwiꞌ. Eꞌachel chꞌumil ri xetal keriꞌ ebꞌaneq. Pero rejeꞌ kin qꞌaton chik pa kiwiꞌ chin ngetaq chupan ri qꞌarachꞌaraj qꞌequꞌ chin jumul.

14Ri Henoc+ kꞌo xuqꞌalajrisaj kan chikij ri wineq riꞌ. Rijaꞌ jun chikikajal ri ruwuq tzaq wineq ri xekꞌojeꞌ chochꞌulew, ri xtzꞌukutej pe rikꞌin ri Adán. Y ri Henoc xubꞌij kan: Tiwakꞌaxaj kꞌa, riyin xintzꞌet chi ri Ajaw pataneq junan kikꞌin miles y miles loqꞌolej teq ru-ángeles, 15chin nduqꞌet tzij pa kiwiꞌ konojel y nduyaꞌ castigo chake ri ngebꞌanun itzel teq achike roma maneq Dios pa kiwech. Rijaꞌ nduyaꞌ castigo chake porque kin qꞌalej chi maneq ruqꞌij pa kiwech rikꞌin ri itzel teq achike ngekibꞌanalaꞌ y rikꞌin chuqaꞌ ri itzel teq tzij ndikibꞌilaꞌ chirij. Keriꞌ rubꞌiꞌin kan ri Henoc. 16Ri wineq ri eꞌokuneq chiꞌikajal, nojel achike ngechꞌaꞌa chirij, ma jun ndiqaꞌ chikiwech, xe ri itzel teq rayinik kꞌo pa kánima ngekibꞌanalaꞌ, kiyon ndikinimrisalaꞌ kiꞌ chikiwech, y ndikinimrisalaꞌ rubꞌiꞌ jun wineq rikꞌin jabꞌel teq tzij, xe chin kꞌo achike ndikelesaj chiruqꞌaꞌ.

Ma qojel e chuxeꞌ rajowabꞌel ri Dios

17Pero rix ri tzꞌan ngixinwojoꞌ, tikꞌuxlaꞌaj ri kibꞌiꞌin kan ri eru-apóstoles ri Qajaw Jesucristo.+ 18Rejeꞌ kereꞌ kibꞌiꞌin kan chiwa: Chupan ri rukꞌisibꞌel teq qꞌij, ngetuqaqa wineq ri ndiketzꞌabꞌelaꞌ ri rutzij ri Dios,+ wineq ri ukꞌuan kikꞌaslen roma ri itzel teq rayinik kꞌo pa kánima. Keriꞌ kibꞌiꞌin kan ri apóstoles. 19Y ja pa kiwiꞌ ri wineq ri eꞌokuneq chiꞌikajal echꞌoyineq wi kan. Porque ja ri eꞌokuneq chiꞌikajal ri ngetiko oyowal chiꞌikajal, y xa ja ri aj rochꞌulew kinoꞌoj ri kꞌo pa kánima ri ndikibꞌanalaꞌ, y maneq ri Espíritu Santo pa kikꞌaslen.

20Pero rix ri tzꞌan ngixinwojoꞌ, tikꞌiytisaj+ ri ikꞌaslen chupan ri loqꞌolej tijonik itaqin, tijonik ri pataneq rikꞌin ri Dios, y tiyaꞌ qꞌij chi ri Espíritu Santo ndukꞌuan iwichin pa oración.+ 21Ma tiwelesaj e iwiꞌ chuxeꞌ rajowabꞌel ri Dios, y tiwoyobꞌej+ apu ri rujoyowaxik iwech ndubꞌen ri Qajaw Jesucristo chin nduyaꞌ ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta chiwa.

22Tipoqonaj kiwech, keꞌitoꞌ ri ma nojel ta kikꞌuꞌx ekꞌo pa rubꞌey ri Ajaw. 23Ri hermanos echꞌakatin chik, keꞌikoloꞌ+ achel xa ta ngeꞌiwelesaj pe pa qꞌaqꞌ keriꞌ, y tipoqonaj kiwech chꞌaqa chik, pero tichajij iwiꞌ chin ma tiseqꞌaj ri ikꞌaslen rikꞌin ri itzel teq achike ngekibꞌanalaꞌ, timulu ikꞌuꞌx hasta rikꞌin ri kitziaq ri kiseqꞌan rikꞌin ri mak+ ndikibꞌen.

Ri Judas nduyaꞌ ruqꞌij ri Dios

24Kin nimalej ruqꞌij ri Dios ri nditiker ngixruchajij+ chin ma ngixtzaq pa mak, y nditiker chuqaꞌ ndubꞌen chiwa chi chꞌajchꞌaj ikꞌaslen+ ngixbꞌekꞌojeꞌ chuwech rijaꞌ ri kin nimalej ruqꞌij, apeꞌ santienta ngixbꞌekikot. 25Chupan ri janipeꞌ tiempo qꞌaxneq kan, keriꞌ chuqaꞌ wokami y ri más chiqawech apu,+ kin xe wi rijaꞌ ri kꞌo nimalej ruqꞌij, ja rijaꞌ ri nojel nditiker ndubꞌen y ja rijaꞌ ri kꞌo uchuqꞌaꞌ pa ruqꞌaꞌ pa ruwiꞌ nojel. Xe wi rijaꞌ Dios ri Qakolonel roma ri nimalej samaj xurubꞌanaꞌ ri Qajaw Jesucristo. Amén.

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index