Search form

Mateo 23

Ri Jesús ndubꞌij chi ri tijonelaꞌ chin ri ley y ri fariseos ma ja ta ri ngetajin rikꞌin

(Mr. 12:38-40; Lc. 11:37-54; 20:45-47)

1Atoq xbꞌanatej yan reꞌ, ri Jesús kereꞌ xubꞌij chake ri wineq y chake ri ru-discípulos: 2Pa kiqꞌaꞌ ri tijonelaꞌ chin ri ley xyoꞌox chare ri Moisés y pa kiqꞌaꞌ ri fariseos yoꞌon kan chin ngixkitijoj pa ruwiꞌ ri ley riꞌ. 3Roma kꞌa riꞌ, rix tibꞌanaꞌ nojel ri ndikikꞌut chiwech y tinimaj kitzij, pero ma tibꞌen achel ndikibꞌen rejeꞌ. Porque ma ndikibꞌen ta ri ndikikꞌut. 4Xa ngekiyalaꞌ tijonik ri kin achel al teq eqaꞌ+ chikij ri wineq, jakꞌa rejeꞌ nixta jun ruwiꞌ kiqꞌaꞌ ndikajoꞌ ndikiseloj chin ngekikꞌuaj ri eqaꞌ riꞌ. 5Nojel ri ndikibꞌen, xaxe chin ngetzꞌat+ koma ri wineq. Ndikiyalaꞌ nimaꞌq teq retzꞌabꞌal ruchiꞌ ri kikꞌul ndikiqꞌuꞌuj,+ y pa runikꞌajal teq kiwech y chikiqꞌaꞌ ndikiyalaꞌ chꞌuteq yakbꞌel kibꞌiniꞌan filacterias apeꞌ kitzꞌibꞌan jubꞌaꞌ rutzij ri Dios, xe chin ngetzꞌat. 6Atoq ngeꞌoyox pa teq yalan chi waꞌin, ndiqaꞌ chikiwech ngetzꞌuyeꞌ pa jabꞌel teq chꞌaket apeꞌ ngetzꞌuyeꞌ ri kin kꞌo kiqꞌij, y keriꞌ chuqaꞌ ndikibꞌen pa teq sinagoga. 7Ndiqaꞌ chuqaꞌ chikiwech chi ndiyoꞌox ruxunaqil kiwech chi teq kꞌayibꞌel apeꞌ ndikimal kiꞌ ri wineq, y chi ndibꞌix tijonel chake koma ri wineq.

8Pero rix ma tirayij ndibꞌix tijonel+ chiwa, roma xa kin xe wi jun ri Itijonel, y rix iwonojel i-hermanos iwiꞌ. 9Y ma jun achoq chare tibꞌij qatataꞌ chochꞌulew, porque xa kin xe wi jun ri Itataꞌ,+ y rijaꞌ chikaj kꞌo wi. 10Nixta tirayij chi ndibꞌix ukꞌuey bꞌey chiwa, porque xaxe jun ri Ukꞌuey Ibꞌey kꞌo, y riꞌ ja ri Jun taqon pe roma ri Dios chukolik ri rutinamit. 11Ri más nimalej ruqꞌij chiꞌikajal, ndikꞌatzin chi ndok isamajel rix iwonojel.+ 12Porque si jun ruyon chuwech ndunimrisaj riꞌ, kin xtiqasex ruqꞌij,+ pero ri nduqasaj riꞌ chin ndok isamajel, kin xtinimrisex ruqꞌij.+

13¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley xyoꞌox chare ri Moisés y chuqaꞌ rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Roma ndiqꞌet chikiwech ri wineq ri bꞌey chin ngeꞌok chupan ru-reino ri aj chikaj Dios, porque ma ngixok ta rix, nixta ndiyaꞌ qꞌij chake chi ngeꞌok ri ndikajoꞌ ngeꞌok.

14¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley y rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Porque chikiqꞌaꞌ ri malkaꞌ teq ixoqiꞌ+ ndiwelesaj nojel ri kichajin, y chin ma kixnabꞌex chi rix machꞌikilik, layaj ndibꞌen orar. Y roma ri keriꞌ ndibꞌen, más nim castigo ndiyoꞌox chiwa.*

15¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley y rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Porque ngeꞌiqꞌasalaꞌ mar y rochꞌulew chin ndiqasaj kijolon ri wineq chin ngixkitaqij y ngixkoqaj, y atoq iqasan chik rujolon jun, ndibꞌen chare chi kaꞌiꞌ mul más itzel rukꞌaslen ke chiwech rix, y romariꞌ rukꞌulun chi ndibꞌa pa qꞌaqꞌ.

16¡Juyo iwech rix ri achel soqꞌ teq ukꞌuey kibꞌey+ wineq! Porque kereꞌ ndibꞌij: Si jun wineq ja ri rachoch ri Dios ndukusaj chupan ri rutzij chin ndubꞌen jurar, ma por fuerza ta ndubꞌen ri xubꞌen jurar. Pero si ja ri qꞌanapueq ri kꞌo pa rachoch ri Dios ri ndukusaj chupan ri rutzij chin ndubꞌen jurar, kin ndikꞌatzin chi ndubꞌen ri xubꞌen jurar, ngixchajeꞌ. 17¡Xa rix nakaneq y soqꞌ teq wineq! ¿Achike más kꞌo reqalen? ¿Ja ri qꞌanapueq ri kꞌo pa rachoch ri Dios, o ja ri rachoch ri Dios ri ndubꞌen loqꞌolej chare ri qꞌanapueq? 18Rix chuqaꞌ ndibꞌij: Si jun wineq ja ri altar ndukusaj chupan ri rutzij chin ndubꞌen jurar, ma por fuerza ta ndubꞌen ri xubꞌen jurar. Pero si ja ri ofrenda sujun pariꞌ ri altar ri ndukusaj chupan ri rutzij atoq ndubꞌen jurar, kin ndikꞌatzin chi ndubꞌen ri xubꞌen jurar, ngixchajeꞌ. 19¡Soqꞌ teq wineq! ¿Achike ri más kꞌo reqalen? ¿Ja ri ofrenda kꞌo cho altar o ri altar ri ndubꞌen loqꞌolej chare ri ofrenda?+ 20Romariꞌ achike na wineq ri rukusan ri altar chupan ri rutzij chin xubꞌen jurar, pa ruwech ri Dios rukusan chuqaꞌ ri kꞌo pariꞌ ri altar chin xubꞌen jurar. 21Keriꞌ chuqaꞌ, ri rukusan ri rachoch ri Dios chupan ri rutzij chin xubꞌen jurar, pa ruwech ri Dios rukusan chuqaꞌ rubꞌiꞌ ri Jun ri ndiyoꞌox ruqꞌij chupan ri achoch riꞌ chin xubꞌen jurar. 22Y ri rukusan ri kaj chupan ri rutzij chin xubꞌen jurar, pa ruwech ri Dios rukusan chuqaꞌ ri trono+ y ri rubꞌiꞌ ri Dios tzꞌuyul pa ru-trono chin xubꞌen jurar.

23¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley y rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Porque hasta ri raqen ri menta, ri anís y ri comino ngeꞌiwajilaj chin ndikꞌen e ri diezmo kikꞌin y ndiyaꞌ chare ri Dios. Pero xa imestan ri más reqalen ri ndubꞌij ri ley, achel ri ndikꞌuaj jun chojmilej kꞌaslen, ri ngixpoqonan+ y xe rikꞌin ri Dios ndiyaꞌ ri iwánima. Ja ta riꞌ ri más utz ibꞌanun pe, y ma ndiyaꞌ kan chi ndibꞌen diezmar. 24Pero ri achel ngixtajin rikꞌin, xa kin achel ndilatzꞌuj ta e jun us tzaqineq chupan ri iyaꞌ chin ma ndibꞌiqꞌ ta qa, pero nixta ndiyaꞌ cuenta chare atoq ndibꞌiqꞌ qa jun camello. ¡Xa rix soqꞌ teq ukꞌuey kibꞌey wineq!

25¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley y rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Porque ri ikꞌaslen xa achel jun leq o jun vaso chꞌajon rij, pero xa tzꞌil rupan. Kin achel ta rix chojmilej teq wineq ngixqꞌalajin, pero ri iwánima xa nojneq rikꞌin eleqꞌ y rikꞌin ngixjakꞌekꞌ pa ruwiꞌ nojel. 26¡Rix fariseos, xa achel rix soqꞌ! Nabꞌey tichꞌajaꞌ rupan ri vaso chin chꞌajchꞌaj ndubꞌen nojel. Tichꞌajchꞌojrisaj ri iwánima,+ chin keriꞌ qetzij chꞌajchꞌaj ndubꞌen nojel pa ikꞌaslen.+

27¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley y rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Porque rix achel kikꞌojlibꞌel animaꞌiꞌ, kꞌojlibꞌel ri jabꞌel oqꞌoman kij, chin seq-seq ngetzꞌetetej, pero chupan xa ruyon kibꞌaqil animaꞌiꞌ y chuwilej teq achike ekꞌo. 28Ndibꞌananej chikiwech ri wineq chi chojmilej kꞌaslen ikꞌuan, pero ri iwánima xa nojneq rikꞌin itzel teq achike, y xa kaꞌiꞌ ipalej.

29¡Juyo iwech rix tijonelaꞌ chin ri ley y rix fariseos, ri xa kaꞌiꞌ ipalej! Porque ngeꞌibꞌen rukꞌojlen ri kꞌojlibꞌel apeꞌ emuqul ri profetas y ngeꞌiweq ri monumentos ebꞌanun chake ri xkikꞌuaj jun chojmilej kꞌaslen, 30y ndibꞌilaꞌ: Xa ta roj xojkꞌaseꞌ pa ki-tiempo ri ojer teq qatit-qamamaꞌ, man ta junan qatzij xqabꞌen kikꞌin chikikamisaxik ri profetas. 31Y atoq keriꞌ ndibꞌij, ndiyaꞌ chiwij chi rix kiy-kimam kan ri xekamisan+ ri profetas ojer. 32¡Titzꞌaqatisaj kꞌa jumul ri kitzꞌukun kan ri ojer teq iwatit-imamaꞌ!+

33¡Rix kin machꞌikilik inoꞌoj, kin rix achel kumetz+ keriꞌ! ¿Pa itzij rix ndikal iwiꞌ chuwech ri qꞌaqꞌ, ri castigo ri nduyaꞌ ri Dios? 34Romariꞌ, riyin chiꞌikajal rix, ngenteq profetas,+ tijonelaꞌ y wineq kꞌo kinojibꞌal, y jujun chikiwech rejeꞌ ngeꞌibꞌajij cho cruz y ngeꞌikamisaj, jujun chik ngeꞌiraq pa i-sinagogas, y jujun chik achike na chi tinamit apeꞌ ngeꞌanimej,+ rix ngeꞌitzeqlebꞌej chin ndibꞌen itzel chake. 35Y keriꞌ, ndiqaqa pa iwiꞌ ralal kikamik konojel ri xkikꞌuaj chojmilej kꞌaslen, kamik ri tzꞌukutajneq pe xe rikꞌin rukamik ri chojmilej rukꞌaslen Abel,+ hasta rukamik ri Zacarías ralkꞌuaꞌl ri Berequías ri xkamisex koma ri ojer teq iwatit-imamaꞌ chikikajal ri altar+ apeꞌ ngekamisex ri chikap y ri rachoch ri Dios. 36Kin qetzij nibꞌij chiwa, chi nojel ralal ri kikamik rejeꞌ, ndiqaqa pa kiwiꞌ ri wineq aj wokami.

Ri Jesús ngeroqꞌej ri aj Jerusalén

(Lc. 13:34, 35)

37Ri Jesús xubꞌij chuqaꞌ: ¡Aj Jerusalén, aj Jerusalén,+ rix ri ngeꞌikamisaj ri profetas, y ngeꞌikꞌeq chi abꞌej ri etaqon pe roma ri Dios chiꞌikajal! ¡Kꞌiy mul xinwojoꞌ xinmal iwech achel ri ati ekꞌ ngerumal ri chꞌuteq ral chuxeꞌ ruxikꞌ,+ pero ma xiwojoꞌ ta! 38Titzꞌetaꞌ na pe peꞌ, ri itinamit ndimalix kan roma ri Dios, y nditzꞌireꞌ kan. 39Y kin qetzij nibꞌij chiwa chi rix ma nginitzꞌet chi ta jumbꞌey, hasta kꞌa nduqaqa na ri qꞌij atoq ndibꞌij: ¡Kin nimalej favor kꞌo pa ruwiꞌ+ re pataneq pa rubꞌiꞌ ri Ajaw Dios!

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index