Search form

Hechos 1:9

9Y xe chic c'a ri tzij ri' ri xbij can. Roma ri yec'o riq'uin ri Jesús chiri', quitz'eton-apu c'a tok xcatüj-e chiquivüch chicaj, y xoc-e pa jun sutz', y man xquitz'et tüj chic.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index