Search form

Hechos 12:20

Ri Herodes xuc'ulachij-e rucamic pa quik'a' jut

20Ri rey Herodes xcatüj royoval c'a chiquij ri aj-Tiro y ri aj-Sidón. Pero ri aj-Tiro y ri aj-Sidón xquiya' c'a chiquivüch richin nyebe riq'uin ri Herodes. Y xquich'üc c'a ri jun rusamajel ri Herodes rubini'an Blasto, richin nyeruc'uaj c'a chuvüch ri rey y nquichojmirsaj chiquivüch que tiq'uis quiri' ri oyoval, roma ja chiri' pan Israel ntel-vi-e ri nc'uxtüj pa ca'i' tinamit, pa tinamit Tiro y pa Sidón.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index