Search form

Hechos 12:25

25Y ri Bernabé y ri Saulo nyetzolij c'a pa tinamit Antioquía. Rije' xquiya-pe c'a can pa tinamit Jerusalén, ronojel ri quitakon-pe ri hermanos ye aj pan Antioquía pa ru-tiempo ri vayjül. Pa quik'a' c'a ri uc'uey quichin ri hermanos xquiya-pe can. Y tok xetzolij, xquic'uaj-e ri Juan ri nbix chuka' Marcos chin.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index