Search form

Hechos 15:2

2Y ri Pablo y ri Bernabé juis vi xquich'ojij cheque ri nyebin quiri'. Roma c'a ri', ri hermanos ri yec'o chiri' xequicha' c'a e ri Pablo y ri Bernabé y chuka' ch'aka chic hermanos, richin nyebe c'a pa tinamit Jerusalén quiq'uin ri apóstoles yec'o chiri' y ri uc'uey quichin ri hermanos, richin nchojmirsüs-pe, si nban o man nban tüj ri circuncisión cheque ri hermanos achi'a' man ye israelitas tüj.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index