Search form

Hechos 20:29

29Roma vetaman que xe tok man nquipu'u tüj chic yin, jari' nyeka-pe can vinük ri cachi'el quibanic utiva'. Roma ri utiva', xe ri nye'oc chiquicojol ri ovejas, nyequic'ux y nyequiq'uis. Ye quiri' chuka' ri vinük ri', nye'oc chiquicojol ri hermanos, y nquibün c'a cheque que man chic nquiya' tüj cánima riq'uin ri Ajaf Jesús.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index