Search form

Hechos 25:20

20Y roma c'a yin man ninvil tüj achique ninbün riq'uin ri jun ch'ojinic ri', xinc'utuj c'a chin ri Pablo: ¿Najo' c'a que c'a pa tinamit Jerusalén nkube-vi, chuchojmirsasic ri ch'a'oj ntajin chavij? xinbij chin.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index