Search form

Hechos 26:29

29Y ri Pablo xbij chin: Si chanin o man chanin tüj, ri Dios xtubün ta c'a chave cachi'el xbün viq'uin yin. Xbün chuve que xinjüch vánima riq'uin ri Ajaf Jesucristo. Y quiri' c'a chuka' ri nurayibül iviq'uin rix ri nyixac'axan-pe vichin vocomi. Pero man c'a nurayibül tüj que nyixtz'apis pa cárcel, cachi'el banun chuve yin, y yin ximil riq'uin cadena, xbij ri Pablo.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index