Search form

Hechos 27:38

38Y tok ye va'inük chic ka utz, xquitz'om c'a can rutorixic ri trigo pa ya', richin tzoyotzic nbün can ri barco.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index