Search form

Hechos 3:11

Tok ri Pedro xch'o chiquivüch ri vinük chiri' pa racho ri Dios

11Y ri achi ri xc'achojrisüs ye ruk'ateten c'a ri Pedro y ri Juan. Y ye juis ri vinük ri xe'apon chiquitz'etic chiri' pa jun corredor, ri Richin Rey Salomón nquibij chin. Chanin c'a xquimol-apu-qui'. Ri vinük c'a re' man jun bey quitz'eton tüj que nbanatüj quere'.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index