Search form

Hechos 5:10

10Y jari' xtzak-ka ri ixok chiri' chuvüch ri Pedro, y xcom-ka. Tok xeka-pe c'a ri c'ajola' ri xebemukun can ri Ananías, y xquitz'et que camnük chuka' ri ixok, xquic'uaj y xbequimuku' can riq'uin ri rachijil.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index