Search form

Hechos 7:43

43Pa ruq'uexel que quiri' ta xibün, xa xe'itelela' ruvachbül ri racho ri dios Moloc,

ri ruvachbül ri ch'umil, ri i-dios rubini'an Renfán.

Y ja vachbül ri' ri xe'ibanala' rix, richin xiya' quik'ij.

Roma c'a ri' yin, xbij ri Dios, ninbün chive que nyixbec'uje' c'a más cala' chin ri ruch'ulef Babilonia.

Quiri' nbij chupan ri ye tz'iban can coma ri rusamajela' ri Dios.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index