Search form

San Juan 12:40

40Banun c'a cheque rije' que man nyetzu'un tüj y covirnük ri cánima.

Romari' man nquitz'et tüj ri nc'ut chiquivüch, man nka-ka tüj pa cánima,

y man ntzolij tüj pe quic'u'x richin que yin ninchojmirsaj ri quic'aslen, nbij ri Ajaf.

Quiri' ri tz'iban can roma ri Isaías.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index