Search form

San Juan 15:2

2Roma tok juvi' uva yec'o ruk'a' ri xa man nquiya' tüj quivüch, nye'elesüs-e. Jac'a ri ruk'a' ri nquiya' quivüch, nyejosk'ix jabel, richin más utz nyevachin. Quiri' c'a chuka' yin. Ri Nata' nyerutz'et conojel ri yec'o viq'uin y nyerelesaj-e ri man nquic'uan tüj jun utzilüj c'aslen y man nyeq'uiy tüj chupan ri rutzij ri Dios y romari' man ye q'uiy tüj ch'aka chic nyetaken ri rutzij ri Dios. Jac'a ri nquic'uan jun utzilüj c'aslen y nyeq'uiy chupan ri rutzij ri Dios y romari' ye q'uiy ch'aka chic nyetaken ri rutzij ri Dios, nyeruch'ajch'ojrisaj más, richin que más nquic'uan jun utzilüj c'aslen y nyeq'uiy chupan ri rutzij ri Dios y romari' ye más ye q'uiy ch'aka chic nyetaken ri rutzij ri Dios.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index