Search form

San Juan 17:2

2Roma ajachon-vi-pe vuchuk'a' pa nuk'a' richin nquic'uje-vi pa quivi' conojel vinük. Y ri vuchuk'a' ri' nc'atzin c'a que yin ninya' ri c'aslen ri man nq'uis tüj cheque conojel ri ye ayo'on chic chuve.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index